null

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. remontu podwórka przy ul. Tarczyńskiej 11 - podsumowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkanie zorganizował Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska” i Stowarzyszenia Ochota na Wolny Czas. Celem spotkania było przestawienie koncepcji remontu wewnętrznego podwórka, która opracowana została z uwzględnieniem potrzeb i postulatów zgłoszonych w trakcie poprzedniego spotkania (6 października) i sygnalizowanych w wypełnionych przez mieszkańców ankietach. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu, poruszano nie tylko aspekty stricte techniczne, dotyczące samego remontu, ale także przyszłego funkcjonowania podwórka, jako przestrzeni integracji i aktywności sąsiedzkiej.

Spotkanie prowadziła zatrudniona przez Centrum Komunikacji Społecznej moderatorka – Ilona Iłowiecka-Tańska. Wzięli w nim udział m.in. burmistrz Wojciech Komorowski, zastępca dyrektora ZGN Tomasz Turek oraz Katarzyna Fidura-Tratkiewicz – autorka koncepcji remontu i przyszłego projektu budowlanego.

 

Na początku spotkania burmistrz podsumował wyniki ankiet wyjaśniając jednocześnie, jakie znalazły odzwierciedlenie w przygotowanej koncepcji. Zaproponował m.in. istotną zmianę rodzaju nawierzchni – zamiast postulowanej kostki granitowej zasugerował użycie szlachetnej, płukanej kostki betonowej w dwóch odcieniach, podkreślając na walory praktyczne i estetyczne takiego rozwiązania. Mieszkańcy zaakceptowali tę zmianę bez zastrzeżeń. Burmistrz poinformował mieszkańców, że równolegle z remontem planowana jest instalacja domofonów, co pomoże rozwiązać większość dodatkowych problemów i uciążliwości, zgłoszonych podczas poprzedniego spotkania i w ankietach.

 

Następnie Pani Katarzyna Fidura-Tratkiewicz zaprezentowała koncepcję remontu, po kolei omawiając poszczególne elementy – nawierzchnię (surowiec oraz układ), wykończenie ceglanych ścian warsztatu i przesłonięcie jego zaniedbanych okien, zieleń, oświetlenie oraz umiejscowienie elementów ruchomych: trzepaka, stojaka na rowery, ławek. Mieszkańcy zgodzili się na proponowany rodzaj nawierzchni. Z proponowanych nasadzeń przy ceglanej ścianie wybrali bluszcz, który jest rośliną zimozieloną i łatwiejszą w utrzymaniu niż winobluszcz. Miejsce przeznaczone na zasadzenie świerka, który będzie także pełnił rolę podwórkowej choinki, spotkało się z powszechną akceptacją. Ożywioną dyskusję wywołało umiejscowienie elementów ruchomych – w końcu przystano na wersję przedstawioną w koncepcji, z zastrzeżeniem, że ławki zostaną ustawione dopiero po zainstalowaniu domofonów i zamknięciu podwórka. Natomiast propozycja zastosowania oświetlenia solarnego została przez mieszkańców zdecydowanie odrzucona, głównie z uwagi na trudności w montażu i ładowaniu baterii. Mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że chcieliby, by zainstalowaną jedną lampę w północnym narożniku podwórka (wówczas oświetlenie nie powinno nikomu przeszkadzać), najlepiej stylizowaną na latarnię gazową. Pan Tomasz Turek zapewnił, że instalacja takiej lampy jest jak najbardziej możliwa.

 
Podsumowując spotkanie mieszkańcy zostali zapewnieni, że sugerowane zmiany zostaną wprowadzone do projektu budowlanego, zaś poprawiona koncepcja będzie zobrazowana na planszach, które zostaną powieszone w bramie między podwórkami tak, aby każdy mógł się z nią zapoznać. Remont planowany jest na wiosnę 2013 r.