null

Spotkania z konserwatorem – In Situ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej, czwartej już, edycji projektu Spotkania z konserwatorem – In Situ. Projekt ten, organizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Warszawie, przeznaczony jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości będących pod opieką konserwatora zabytków: ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wpisanych do rejestru zabytków bądź znajdujących się na chronionym obszarze. W tym roku, dzięki dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, możemy zaproponować udział w programie również osobom spoza Warszawy – wybierzemy 10 nieruchomości z terenu całego Mazowsza, których mieszkańcy otrzymają od nas m.in. wsparcie prawne, szkolenie z występowania o dotacje na prace remontowe i konsultacje ze specjalistami zajmującymi się konserwacją zabytków.

 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 13 sierpnia br. pod adresem spotkania.insitu@gmail.com

 

Załączniki: