null

Realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym - wsparcie indywidualne i grupowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym - wsparcie indywidualne i grupowe w ramach lokalnego systemu wsparcia

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
do 130 000 zł
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
29.12.2021 15:09
Termin składania ofert
05.01.2022 15:00

Załączniki:

Zamówienia

Filtry