null

Realizacja cyklu wykładów i warsztatów profilaktycznych w formie stacjonarnej lub online pn.: „Realizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w obszarze problemów występujących wśród dzieci i młodzieży - wspierająca relacja jako czynnik chroniący przed uzależnieniem od alkoholu”.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja cyklu wykładów i warsztatów profilaktycznych w formie stacjonarnej lub online pn.: „Realizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w obszarze problemów występujących wśród dzieci i młodzieży - wspierająca relacja jako czynnik chroniący przed uzależnieniem od alkoholu”.

Program skierowany będzie do rodziców/opiekunów dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz kadry pomocniczej z placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
do 130 000 zł
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Usługa
Termin składania ofert
19.07.2023 12:00

Załączniki:

Zamówienia

Filtry