null

Razem z Ochotą III - lokalny system wsparcia rodzin z dziećmi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach lokalnego systemu wsparcia na terenie naszej dzielnicy prowadzone jest zadanie „Razem z Ochotą III”, które jest wspófinansowane ze środków m.st. Warszawy.

Lokalny System Wsparcia to idea wspólnej pracy Urzędu Dzielnicy Ochota oraz organizacji tworzących konsorcjum i otoczenia społecznego na rzecz rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Projekt ma już trzecią edycję w naszej dzielnicy.

Konsorcjum tworzą trzy organizacje pozarządowe” Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “SZANSA”, Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które współpracują m.in. z placówkami kultury MDK, OKO, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją Schumana, Centrum Wsparcia “Moja Rodzina”, JumpWorld Warszawa, Instytutem Lotnictwa, LO im. Kołłątaja, LO im. Janusza Korczaka, Akademią Pedagogiki Specjalnej, MAL Grójecka, Fundacją Dobrych Inicjatyw, Fundacją Sarigato, PPP nr 9, Projekt POWER, z organizacjami zrzeszonymi w DKDS Ochota, organizacjami zrzeszonymi w BDKS ds. LSW, innymi konsorcjami w różnych dzielnicach, policją, Fundacją ORANGE, a także pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas i nauczycielami – tutorami.

Lokalny system wsparcia wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli indywidualnie. Buduje także sieć wsparcia dla dzieci i szkół całego środowiska edukacyjnego.

Projekt jest realizowany w 8 szkołach podstawowych oraz placówkach ochockich: Ognisko TPD, Młodzieżowy Dom Kultury, SZANSA.

Lider konsorcjum organizacji pozarządowych: Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA”, tel. 22 824 37 02, adres e-mail szansa4@o2.pl