null

Rada Seniorów Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada reprezentuje seniorów, monitoruje politykę senioralną dzielnicy; pełni rolę doradczą i inicjatywną dla władz dzielnicy, współpracuje z Warszawską Radą Seniorów; tworzy warunki aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspiera środowiska senioralne w działaniu na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych; przyjmuje zgłoszenia o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Ochocka Rada Seniorów rozpoczęła pracę wiosną 2015 roku. Obecnie w skład Rady wchodzi:

 • 12 przedstawicieli mieszkańców dzielnicy,
 • 1 przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego,
 • 1 przedstawiciel Rady Dzielnicy Ochota,
 • 1 przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Ochota.

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Ochota

 1. Jadwiga Tomczak – Przewodnicząca
 2. Joanna Stafińska - Wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Sasin - Wiceprzewodnicząca
 4. Małgorzata Białkowska 
 5. Bogusława Karwowska-Rajewska 
 6. Zuzanna Łakomska 
 7. Bożena Pera 
 8. Ewa Rulska 
 9. Marianna Lidia Sendzielska 
 10. Marianna Szumowska 
 11. Ewa Trybowska 
 12. Teresa Barbara Wyszogrodzka 
 13. Marek Chodaczyński – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
 14. Irena Parzych – przedstawiciel Rady Dzielnicy Ochota
 15. Mariusz Twardowski – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Ochota

 

Kontakt z Radnymi

mail: ochota.seniorzy@um.warszawa.pl lub ochota@wrs.waw.pl

www.wrs.waw.pl

https://senioralna.um.warszawa.pl

https://wrs.waw.pl/ochota/

 

Dokumenty Rady Seniorów

Sprawozdania z działalności Rady Seniorów

Protokoły z posiedzień Rady Seniorów

Załączniki: