null

Rada Seniorów Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada reprezentuje seniorów, monitoruje politykę senioralną dzielnicy; pełni rolę doradczą i inicjatywną dla władz dzielnicy, współpracuje z Warszawską Radą Seniorów; tworzy warunki aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspiera środowiska senioralne w działaniu na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych; przyjmuje zgłoszenia o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Ochocka Rada Seniorów rozpoczęła pracę wiosną 2015 roku. Obecnie w skład Rady wchodzi sześcioro przedstawicieli mieszkańców i po jednym przedstawicielu Rady Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy i Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.   

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Ochota

Marek Chodaczyński – przewodniczący
przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

  • Zofia Kowalska
  • Danuta Miondlikowska
  • Zofia Pyrtek-Nowakowska
  • Janina Sikorska
  • Joanna Stafińska
  • Agata Solecka – przedstawiciel Rady Dzielnicy Ochota
  • Elżbieta Wołczacka-Trojan – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Ochota

Kontakt z Radnymi

mail: ochota.seniorzy@um.warszawa.pl lub ochota@wrs.waw.pl

www.wrs.waw.pl

https://senioralna.um.warszawa.pl