null

Przebudowa sieci ciepłowniczej DN 250/400 i DN 80/160 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264, przy ul. Majewskiego 17”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Robota budowlana
Data zamieszczenia
20.05.2022 13:13
Termin składania ofert
06.06.2022 10:00

Zamówienia

Filtry