null

Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Dzielnicy Ochota z podziałem na części

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl) na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
01.08.2022 12:00
Termin składania ofert
24.08.2022 10:00

Zamówienia

Filtry