null

Prace budowlane - park im. Marii Skłodowskiej-Curie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie prac rewitalizacyjnych parku im. Marii Skłodowskiej Curie informujemy, że od dnia 2 grudnia 2022 r. do 26 września 2023 r. na terenie parku trwają prace budowlane.  Zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 44/2022 z dnia 5 września 2022 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w.w. teren musi być zabezpieczony. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób, które w trakcie trwania robót budowlanych mogłyby przebywać na terenie parku, miejsce wykonywania prac zostało wygrodzone. W celu umożliwienia sprawnej komunikacji pieszych wzdłuż parku powstało przejście łączące ulicę Wawelską z kampusem UW. Przejście zostało pokazane na załączonej poniżej mapie poglądowej. 

zdjęcie satelitarne parku Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z zaznaczonym czerwoną linią miejscem prowadzonych prac budowlanych