null

Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Łukasza Gawrysia oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu Agaty Soleckiej, 

zapraszamy do udziału w zdalnym posiedzeniu połączonych Komisji, które odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. (wtorek) o g. 16:30.

Porządek posiedzenia (projekt):

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 203).
  3. Przebudowa terenów SKRY - osoba referująca przedstawiciel Centrali Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Ochota/Rada_2018_2023/posiedzenia_komisji/Komisja_Polityki_Przestrzennej_Gospodarki_Komunalnej/default.htm

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Ochota/Rada_2018_2023/posiedzenia_komisji/Komisja_Oswiaty_Wychowania_i_Sportu/default.htm