null

Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych dotyczących utworzenia wybiegu dla psów w Parku im. Z. Malickiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się I etap konsultacji dotyczących wybudowania w Parku im. Zasława Malickiego wybiegu dla psów. Konsultacje w tej sprawie były efektem inicjatywy grupy mieszkańców, którzy zgłosili się do Urzędu Dzielnicy Ochota z wnioskiem o utworzenie takiego wybiegu. Obecnie na terenie dzielnicy Ochota nie ma wybiegu dla psów, a plany związane z powstaniem takiego miejsca umożliwiłyby stworzenie pierwszego w Warszawie wybiegu ze specjalnymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy oraz szkolenia psów. Wytyczne w tym zakresie opracowało Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje prowadzone były od 23 maja do 17 czerwca br.: w dniach 23–25 maja ankiety w wersji papierowej były udostępniane na terenie parku, a przez cały czas konsultacji ankieta internetowa była dostępna na platformie konsultacyjnej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Badanie miało na celu poznanie opinii osób korzystających z Parku im. Z. Malickiego odnośnie powstania w nim wybiegu dla psów. Łącznie zebrano 213 wypełnionych ankiet (158 papierowych, 55 internetowych).

Dodatkowo 30 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8, w którym wzięli udział: zastępca burmistrza Piotr Żbikowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Katarzyna Niekrasz-Śwital, przedstawiciele Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy: Aleksander Haber i Dorota Bętkowska, przedstawicielka warszawskiego oddziału Polskiego Związku Kynologicznego Beata Kucharczyk oraz specjalista ds. szkolenia psów Konrad Szewczyk. Podczas spotkania eksperci przedstawili główne założenia wytycznych do projektowania wybiegów dla psów, z uwzględnieniem potrzeb czworonogów i ich właścicieli, a także innych użytkowników parku.

Z Parku im. Z. Malickiego korzysta co najmniej raz w tygodniu 9 na 10 badanych. Osoby te najczęściej spędzają czas spacerując, biegając (66%) lub wyprowadzając psa na spacer (56%) – wysoki odsetek tych wskazań wynika z faktu, iż 2/3 uczestników konsultacji stanowiły osoby posiadające w gospodarstwie domowym psa. Niemal 8 na 10 badanych chciałoby powstania w Parku im. Z. Malickiego wybiegu dla psów. Przeciwny temu pomysłowi był co piąty uczestnik konsultacji (19%) – łącznie 40 osób. Najczęściej twierdziły one, że park to zła lokalizacja dla tego typu obiektów (psy zgromadzone na jednej przestrzeni zakłócałyby odpoczynek i stwarzały zagrożenie pogryzień) oraz, że zaproponowany teren jest zbyt mały. Umiejscowienie wybiegu na terenie parku od strony ul. Nowickiego zaproponowane przez Urząd Dzielnicy Ochota również miało więcej zwolenników niż przeciwników (66% do 28%). Najczęściej pojawiający się zarzut odnośnie tej lokalizacji dotyczył zbyt małej powierzchni przeznaczonej na zorganizowanie wybiegu. Uczestników konsultacji popierających pomysł zapytano również o zagospodarowanie wybiegu – ¾ z nich chciałoby, aby był to ogrodzony, trawiasty teren z urządzeniami do ćwiczeń i zabaw dla psów. Gdyby w Parku im. Z. Malickiego powstał wybieg dla psów, korzystanie z niego zadeklarowało 84% spośród badanych, którzy chcieliby jego powstania. W załączeniu znaleźć można pełne podsumowanie wyników ankiety.

Z kolei uczestnicy spotkania konsultacyjnego wskazywali m.in. na potrzebę rozważenia innej lokalizacji wybiegu oraz zwiększenia jego powierzchni. Podnosili też problem potencjalnych konfliktów między psami na wybiegu, kwestie higieniczno-sanitarne i bezpieczeństwo osób nie posiadających psów.

Z uwagi na nierozstrzygający charakter próby – ankiety wypełniały osoby zainteresowane tematem, a w spotkaniu uczestniczyli głównie zwolennicy pomysłu wybudowania wybiegu dla psów – konsultacje będą kontynuowane. Podczas II etapu, zaplanowanego na jesień, ankiety z konkretnymi propozycjami usytuowania i rozplanowania wybiegu będą rozsyłane do mieszkańców bloków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie parku, przewidziane jest także kolejne spotkanie konsultacyjne. Decyzja o utworzeniu w Parku im. Z. Malickiego wybiegu dla psów bądź o zaniechaniu tego pomysłu zapadnie dopiero po przeanalizowaniu wyników II etapu konsultacji.