null

Podsumowanie I etapu konsultacji społecznych dotyczących remontu podwórka przy ul. Tarczyńskiej 11

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się pierwszy etap konsultacji dotyczących remontu wewnętrznego podwórka przy ul. Tarczyńskiej 11. Mieszkańcy kamienicy zostali poinformowani o planach remontowych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, które odbyło się 6 października. Sami zgłosili wówczas szereg uwag i postulatów. Po spotkaniu otrzymali do wypełnienia ankiety, w których mogli wskazać preferowane rozwiązania techniczne i przedstawić swoje sugestie co do urządzenia i przyszłego funkcjonowania podwórka. Ankiety trafiły do wszystkich mieszkańców kamienicy (do skrzynek pocztowych), dodatkowo dostępne były także w klubie „Tarczyńska 11” i klubokawiarni „Obroty rzeczy” przy ul. Tarczyńskiej 3.

W ciągu trzech tygodni trwania konsultacji zebrano 20 wypełnionych ankiet, z których podsumowaniem można zapoznać poniżej.

Wszystkie, zgłoszone podczas spotkania i zamieszczone w ankietach uwagi i sugestie przekazano osobom i instytucjom odpowiedzialnym za przygotowanie projektu i remontu podwórka. Obecnie rozpoczęły się już prace nad opracowaniem koncepcji remontu, która zostanie przedstawiona mieszkańcom na spotkaniu w klubie „Tarczyńska 11” w pierwszej połowie grudnia. Zebrane podczas prezentacji uwagi zostaną wykorzystane przy tworzeniu projektu budowlanego.