null

Park Marii Skłodowskiej-Curie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W roku 2021 Urząd Dzielnicy Ochota ponownie przystąpił do prac przygotowujących remont Parku. Została opracowana koncepcja architektoniczna, zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Została ona przedstawiona mieszkańcom Ochoty, jako uzupełnienie procesu konsultacji, które odbyły się w 2018 roku. Przeprowadzone wówczas konsultacje służyły opracowaniu koncepcji rewaloryzacji parku. Niestety powstała wówczas koncepcja architektoniczna okazała się niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w konsekwencji projekt na niej oparty nie miał szansy otrzymać pozwolenia na budowę.

Obecnie w wyniku dialogu uzupełniającego koncepcja została dopracowana i przedstawiona mieszkańcom Ochoty. Skorzystano ze zgromadzonych w procesie konsultacji z 2018 roku uwag i postulatów. Zarząd Dzielnicy Ochota deklaruje, że zgłoszone wówczas uwagi pozostają i będą uwzględniane w dalszych pracach. Obecnie trwają prace projektowe, a Zarząd Dzielnicy Ochota ma w planach organizację prezentacji gotowego projektu wykonawczego.

 

Załączniki: