null

Ośrodek Pomocy Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej jest niesienie pomocy oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców dzielnicy Ochota znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej.

Ośrodek udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" a także w formie poradnictwa.
Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego - rodzinnego, psychologicznego i z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest udzielana bezpłatnie, niezależnie od sytuacji dochodowej i majątkowej osób potrzebujących wsparcia.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także działania na rzecz integracji i wzmocnienia społeczności lokalnej, w będących w strukturach OPS Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) SURMA oraz Centrum Wsparcia "Moja Rodzina. 

Ośrodek Pomocy Społecznej na Ochocie