null

Ogłoszenie o terminie składania ofert odnośnie lokali wydzielonych na rzecz organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o terminie składania ofert odnośnie lokali wydzielonych na rzecz organizacji pozarządowych na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata na realizację zadań określonych w § 24 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 z póżn. zm.)

Załączniki: