null

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie


Na podstawie § 7 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 264/LIV/14 z dnia 12 listopada 2014 r.  Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z późn. zm. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ogłaszam nabór kandydatów na członków

Rady Seniorów - przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Do jej zadań należy w szczególności: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Nabór kandydatów

do Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prowadzony będzie

od 16 marca do 5 kwietnia 2022 r.


Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 
Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

  • krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu  w działaniach na rzecz seniorów;
  • zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
  • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych  z kandydowaniem do Rady;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne;
  • listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na  terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

/-/ Dorota Stegienka

 

 

 

Załączniki: