null

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „przebudowie odcinka dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji: GPZ Mory-RPZ Ochota

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją  nr 4/cp/2021 znak UD-V-WAB.6733.5.2021.MKA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „przebudowie odcinka dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji: GPZ Mory-RPZ Ochota.

Załączniki: