null

Obwieszczenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej w Parku Zachodnim przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., projektowanej na dz. ewid. nr 12/9- cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Załączniki: