null

Obwieszczenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 w Al. Jerozolimskich, na działkach ewid. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Załączniki: