null

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 21 marca 2022 r. zostanie przywrócona stacjonarna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punk działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

W ramach porad istnieje możliwość skorzystania z :

nieodpłatnej pomocy prawnej

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

oraz mediacji

Koszty udzielania takiej pomocy są pokrywane ze skarbu państwa.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje przysługują osobie uprawnionej, tzn.:

  • osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej,
  • również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. (Uwaga ! W czasie epidemii w kontakcie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  tj. przez telefon, e-maila, wideorozmowę -  osoba uprawniona nie ma obowiązku składania oświadczenia).

 

Pomoc prawna jest udzielana przez prawników, z reguły adwokatów lub radców prawnych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja – udzielana jest przez specjalistów i kierowana jest do osób, które są zainteresowane polubowny rozwiązaniem sporu, czyli chcą dojść do porozumienia z inną osobą (np. z wierzycielem, członkiem rodziny) bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii praca punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie stacjonarnej tj. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota mieszczącego się przy ul. Białobrzeskiej 26, została zwieszona do odwołania.  W związku z powyższym każda osoba uprawniona może skorzystać z pomocy w formie komunikacji na odległość tj. poprzez:

  • telefon,
  • wideorozmowę,
  • lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (komunikatora internetowego).

 

Jak można skorzystać z pomocy?

  • należy skontaktować się z konsultantem pod numerem 19115 i poprosić o umówienie na telefoniczną poradę prawną lub obywatelską,

Szczegółowy wykaz adresów mailowych i harmonogram pracy punktów znajduje się na stronie:  https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/

Załączniki: