null

Naprawa i remont nawierzchni chodników i alejek parkowych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i remont nawierzchni chodników i alejek parkowych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie w podziale na 2 nw. części:

część Nr 1: Naprawa i wyrównanie alejek z nawierzchni mineralnej, kostki i płyt chodnikowych na terenie Skweru Sue Ryder i Zieleńca Wielkopolski, na dobudowę fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od ul. Reja do kładki przy ul. Wawelskiej.

część Nr 2: Remont chodników z kostki wraz z umocowaniem i ukształtowaniem skarpy przy stawie w Parku Szczęśliwice.

 

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Robota budowlana
Data zamieszczenia
30.05.2022 10:02
Termin składania ofert
14.06.2022 10:00

Zamówienia

Filtry