null

Naprawę i remont nawierzchni chodników i alejek parkowych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/94306/details na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

 

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Robota budowlana
Data zamieszczenia
18.05.2023 13:41
Termin składania ofert
06.06.2023 10:00

Zamówienia

Filtry