null

Modernizacja Placu Narutowicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Raport z konsultacji "Nowy Plac Narutowicza"

Przedstawiamy raport ze spotkania konsultacyjnego Nowy Plac Narutowicza, zawierający podsumowanie dyskusji, a także listę zgłaszanych postulatów i pytań o przebieg procesu modernizacji.
Przypomnijmy, że część propozycji zgłoszonych przez uczestników spotkania zostanie uwzględniona w badaniu ankietowym wśród mieszkańców Dzielnicy.

Źródło: www.pts.org.pl


Spotkanie konsultacyjne w sprawie przyszłej modernizacji Placu Narutowicza

Plac Narutowicza dzisiaj nie jest atrakcyjnym placem, tylko nieprzyjaznym mieszkańcom węzłem komunikacyjnym. Oznacza, to, że nie pełni dzisiaj przypisanej mu pierwotnie funkcji dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej. Obecny Plac jest trudno dostępną wyspą, otoczoną potokami komunikacyjnymi. Na dodatek Plac jest miejscem gdzie ulokowana jest pętla tramwajowa, niezbędna dla upłynnienia ruchu tramwajów.

Plac Narutowicza mógłby być wizytówką dzielnicy, służy mieszkańcom Ochoty. Plac mógłby być atrakcyjnym miejscem wypoczynku, gdzie zagoszczą wydarzenia kulturalne, będzie można zjeść coś dobrego, a przede wszystkim, spotkać się z innymi ludźmi. Dzisiaj Plac Narutowicza jest bardzo odległy od takiej wizji, czyli miejsca spotkań, wypoczynku i kultury. Miejsca, z którego będą dumni mieszkańcy całej Ochoty i całego miasta. Wypracowaniu przyszłej wizji Placu Narutowicza poświęcone będzie spotkanie konsultacyjne, organizowane w ramach projektu „Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego” przez Zespół ds. Konsultacji Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 roku o godzinie 17.30 w Akademiku przy Placu Narutowicza.

Podjęte przez socjologów zadanie jest tyleż ważne, co rzadko praktykowane, albowiem tym razem konsultacje społeczne są przeprowadzane z dużym wyprzedzeniem w stosunku do ewentualnej inwestycji modernizacyjnej. Niestety, dotychczasowe praktyki konsultacyjne w Polsce polegają albo na mocno spóźnionych działaniach, często przeprowadzanych w sytuacjach konfliktowych, albo na minimalnych, choć formalnie poprawnych tzw. „konsultacjach społecznych”. W przypadku Ochockiego Modelu Dialogu Obywatelskiego debata z udziałem mieszkańców, specjalistów i decydentów poprzedza o kilka lat planowaną przez Urząd m.st. Warszawy modernizację Placu Narutowicza. Zanim do niej faktycznie dojdzie - podkreślmy w perspektywie kilku jeśli nie kilkunastu lat - należy poznać potrzeby przyszłych użytkowników Placu, rozwiązać wiele problemów, jak choćby kwestię transportu publicznego, a zwłaszcza tramwajów, które są niezbędne mieszkańcom Warszawy i warszawskiej metropolii. Należy również odpowiedzieć na pytanie, jakie konflikty pomiędzy różnymi grupami i instytucjami muszą być zawczasu rozwiązane.

Współtworzony z mieszkańcami i władzami samorządowymi Ochocki Model Dialogu Społecznego ma jeszcze tę ważną cechę, że opiera się na dobrze przeprowadzonych badaniach. Socjologowie wychodzą z założenia, że aby coś zrobić dobrze, najpierw potrzebna jest rzetelna diagnoza, podobnie jak w przypadku lekarza. W dalszej fazie konsultacji planowane są zatem kolejne badania, łącznie z klasycznym badaniem ankietowym na próbie reprezentatywnej mieszkańców dzielnicy.

Nawet najbardziej profesjonalne badania socjologiczne nie zastąpią jednak rzetelnej informacji oraz pogłębionej debaty. Dlatego w czerwcu 2011 roku zostanie uruchomiona witryna internetowa pod adresem www.pts.org.pl/omdo.

Ponadto 21 czerwca 2011 roku odbędzie się spotkanie otwarte na temat przyszłości Placu Narutowicza. Na tym spotkaniu zostaną zaprezentowane informacje na temat działań planowanych przez Urząd Miasta tj. m.in. konkursu na koncepcje zagospodarowania Placu Narutowicza; wyniki pierwszego etapu badań socjologicznych.

Załączniki: