null

Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W postępowaniu na Modernizację ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1 w Warszawie, Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl, na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet.  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Robota budowlana
Data zamieszczenia
20.08.2021 13:35
Termin składania ofert
06.09.2021 10:00

Zamówienia

Filtry