null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY OCHOTA VIII KADENCJI (2021-2023)

 1. Jan Skrzypiński - Szkoła Podstawowa nr 10
 2. Nadia Nowakowska – Nercz - Szkoła Podstawowa nr 61
 3. Irena Goldstein - Szkoła Podstawowa nr 97
 4. Hanna Zajkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 152
 5. Paweł Tupaj - Szkoła Podstawowa nr 175
 6. Nicole Rams - Szkoła Podstawowa nr 264
 7. Olga Gołąb - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
 8. Amelia Domańska - VII LO im. Juliusza Słowackiego
 9. Milena Zielińska - XIV LO im. Stanisława Staszica
 10. Mateusz Aleksandrowicz - CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
 11. Aleksander Kacprzak - LXIX LO im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
 12. Aleksandra Özkan - Niepubliczne LO nr 2 im. Janusza Korczaka
 13. Dawid Przewodowski - Zespół Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 14. Mikołaj Bartz – Penzioł - Zespół Szkół Nr 26
 15. Kacper Wróblewski - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
 16. Martyna Kubik - dzielnica Ochota
 17. Maria Semka - dzielnica Ochota

 

PREZYDIUM MRDO:

 • Przewodniczący – Mateusz Aleksandrowicz
 • Wiceprzewodniczący – Aleksander Kacprzak i Dawid Przewodowski
 • Sekretarz – Milena Zielińska
 • Skarbnik – Kacper Wróblewski

RADNI - DELEGACI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY WARSZAWY:

 • Amelia Domańska
 • Mikołaj Penzioł  - Bartz

 

KONTAKT DO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY OCHOTA:

e-mail: ochota.mrdo@um.warszawa.pl

 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy została powołana Uchwałą Nr 249/LIV/10 z dnia 18 października 2010 r. Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami).

CELE RADY:

 • reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się, zamieszkującej w Dzielnicy Ochota oraz organizacji wybranych w ramach zewnętrznego okręgu wyborczego.
 • konsultowanie decyzji i działań władz dzielnicy w kwestiach dotyczących młodzieży szczególnie w zakresie edukacji, kultury i sportu,
 • inicjowanie dialogu między władzami dzielnicy i młodzieżą na temat spraw istotnych dla młodych ludzi,
 • angażowanie młodzieży w działania na rzecz dzielnicy,
 • pogłębianie współpracy pomiędzy szkołami na terenie dzielnicy i poza nią.

RADA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 • regularne spotkania Młodzieżowej Rady i dyskusje na temat kwestii dotyczących młodzieży z poszanowaniem odmiennych stanowisk i opinii,
 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec administracji samorządowej poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk,
 • aktywne uczestniczenie w sesjach Rady Dzielnicy,
 • regularne i systematyczne spotkania z Zarządem Dzielnicy i Radnymi Rady Dzielnicy,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.