null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy została powołana Uchwałą Nr 249/LIV/10 z dnia  18 października 2010 r. Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami).

CELE RADY:

 • reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się, zamieszkującej w Dzielnicy Ochota oraz organizacji wybranych w ramach zewnętrznego okręgu wyborczego.
 • konsultowanie decyzji i działań władz dzielnicy w kwestiach dotyczących młodzieży szczególnie w zakresie edukacji, kultury i sportu,
 • inicjowanie dialogu między władzami dzielnicy i młodzieżą na temat spraw istotnych dla młodych ludzi,
 • angażowanie młodzieży w działania na rzecz dzielnicy,
 • pogłębianie współpracy pomiędzy szkołami na terenie dzielnicy i poza nią.

RADA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 • regularne spotkania Młodzieżowej Rady i dyskusje na temat kwestii dotyczących młodzieży z poszanowaniem odmiennych stanowisk i opinii,
 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec administracji samorządowej poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk,
 • aktywne uczestniczenie w sesjach Rady Dzielnicy,
 • regularne i systematyczne spotkania z Zarządem Dzielnicy i Radnymi Rady Dzielnicy,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY OCHOTA VII KADENCJI (2018-2020)

 1. Tracz Mateusz – Szkoła Podstawowa nr 10
 2. Marecka Katarzyna - Szkoła Podstawowa nr 61
 3. Tanecka Zuzanna - Szkoła Podstawowa nr 97
 4. Dobrowolski Maksymilian - Szkoła Podstawowa nr 152
 5. Wiśniewski Ryszard - Szkoła Podstawowa nr 175
 6. Le Kevin - Szkoła Podstawowa nr 264
 7. Mordań Wojciech - Szkoła Podstawowa nr 280
 8. Pawłowski Krzysztof – XIV LO im. S. Staszica
 9. Michalak Justyna – Społeczne LO z Maturą Międzynarodową
 10.  Łętowski Piotr – XLVIII LO im. E. Dembowskiego
 11. Onyszczuk Mateusz – VII LO im. J. Słowackiego
 12. Kroczewski Andrzej – XXI LO im. H. Kołłątaja
 13. Drewniak Paweł – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
 14. Schabek Dominika – Zespół Szkół nr 26
 15. Hoffman Dominika – Zespół Szkół nr 4

PREZYDIUM MRDO:

 • Onyszczuk Mateusz – Przewodniczący MRDO
 • Pawłowski Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego MRDO
 • Hoffman Dominika – Sekretarz MRDO
 • Łętowski Piotr – Skarbnik MRDO

RADNI - DELEGACI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY WARSZAWY:

 • Onyszczuk Mateusz
 • Tupaj Mikołaj

KONTAKT DO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY OCHOTA:

e-mail: ochota.mrdo@um.warszawa.pl