null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144


Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57.

 

Wpłaty z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty przekształceniowej z tytułu wieczystego użytkowanie gruntu, wpłaty za zajęcie pasa drogowego

 17 1030 1508 0000 0005 5002 4004

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów od 2012 roku jest wpłacana na indywidualne konto użytkownika wieczystego chyba, że użytkownik wieczysty nie otrzymał informacji o koncie indywidualnym to obowiązuje numer konta powyżej. Do opłaty przekształceniowej indywidualne numery kont bankowych wysyłane są wraz z informacją o wysokości opłaty.

 

21 10301508 0000 0005 5000 0070
wpłaty z tytułu opłat skarbowych

20 10301508 0000 0005 5002 4047
wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych

42 10301508 0000 0005 5002 4039
z tytułu wpłaty za udostępnienie danych osobowych

17 10301508 0000 0005 5002 4101
wpłaty z tytułu depozytów, wadiów, kaucji