null

Konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opaczewska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podsumowanie konsultacji społecznych nt. przyszłej modernizacji parku Opaczewskiego

Konsultacje społeczne nt. modernizacji parku trwały od początku lipca do końca października. W lipcu w parku prowadzone były badania, dzięki którym powstał szczegółowy raport zawierający wskazówki dotyczące tego, jak modernizować park; jakie oczekiwania i potrzeby mają jego użytkownicy; co zmieniać, a co pozostawić. Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu, był on także dostępny w wersji papierowej w punktach usługowych zlokalizowanych przy ul. Opaczewskiej.

W sierpniu i we wrześniu, pracownia projektowa przygotowała koncepcję modernizacji parku, starając się uwzględnić zawarte w raporcie z badań parku wnioski i rekomendacje.

28 października 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32 odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym przestawiono raport z badań przeprowadzonych w parku Opaczewskim oraz założenia do koncepcji modernizacji parku.

W spotkaniu udział wzięło 40 osób, wśród nich proboszcz z parafii NMP Królowej Świata z ul. Opaczewskiej, radni dzielnicy oraz mieszkańcy i użytkownicy parku. W całym procesie konsultacyjnym, czyli badaniach, wywiadach, opiniach składanych drogą mailową uczestniczyło kolejnych 120 osób.

Podczas spotkania uczestnicy zgłosili 25 uwag i postulatów odnoszących się bezpośrednio do zaprezentowanej koncepcji. Uwagi te, jak i przebieg całego spotkania konsultacyjnego znalazł się w raporcie

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy zapowiedzieli, że dalszy etap prac związanych z modernizacją parku, tj. projekt budowlany również zostanie zaprezentowany opinii publicznej. Termin realizacji modernizacji jest uzależniony od pozyskania środków, w ramach uchwalanej przez Radę Miasta 5-letniej perspektywy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Dzielnicy Ochota.

Osoby, które skierowały uwagi do koncepcji za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej otrzymały indywidualne odpowiedzi.


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM BADAŃ I KONSULTACJI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I POŚWIĘCONY CZAS!!!

Konsultacje organizowane były przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Planujemy Park Opaczewski

Jak powinien wyglądać Park Opaczewski w przyszłości? Co warto w nim zmienić, a co zachować?

Urząd Dzielnicy Ochota zadał te pytania mieszkańcom podczas konsultacji społecznych, realizowanych wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W lipcu w parku prowadzone były badania, obserwacje, rozmowy, wspólne spacery. Badacze obliczyli, że mieszkańcy poświęcili im 43 godziny.

Dzięki temu powstał szczegółowy raport zawierający wskazówki dotyczące tego, jak modernizować park; jakie oczekiwania i potrzeby mają jego użytkownicy; co zmieniać, a co pozostawić.

Przeczytaj raport

Następnie, w sierpniu i we wrześniu, pracownia projektowa przygotowała koncepcję modernizacji parku.

Obejrzyj koncepcję

Teraz zapraszamy mieszkańców, osoby pracujące wokół parku i spędzające w nim czas, na spotkanie, na którym przedstawione zostaną wyniki badań i założenia koncepcji.

Spotkanie odbędzie się
28 października (czwartek), o godz. 17.30
w Szkole Podstawowej nr 175 im. H. Marusarzówny
na ul. Trzech Budrysów 32


Z koncepcją można zapoznać się także na wystawie w parku
Raport z badań jest również dostępny:

  • w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 68, ul. Skarżyńskiego 5
  • w Przychodni Rejonowej, ul. Skarżyńskiego 1
  • w Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”, ul. Białobrzeska 11Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące koncepcji. Można je wysłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a lub mailem na adres:
Na wszystkie uwagi i pytania postaramy się odpowiedzieć na spotkaniu! Konsultacje organizowane są przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Załączniki: