null

Konsultacje społeczne Projekt planu zagospodarowania rejonu "Czyste" do wglądu – ponowne wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 7 lipca – 18 sierpnia 2011r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w PKiN na pl. Defilad 1, piętro XIX, od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 16 można oglądać projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Czyste” (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko), a dyżury projektanta planu odbywają się we wtorki i czwartki, w godz. 10 - 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, o godz. 16.00.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Czyste” można także zapoznać się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a, na I piętrze oraz na stronie internetowej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_rejonu_Czyste_ponowne_wylozenie.htm

Uwagi do projektu planu można składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2011r.

Wcześniej Zarząd Dzielnicy Ochota zorganizuje dla wszystkich zainteresowanych spotkanie konsultacyjne – o szczegółach zostaniecie Państwo niebawem powiadomieni.