null

Konkurs na projekt murali upamiętniających obronę Reduty Ordona

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszony został konkurs na projekt dwóch murali upamiętniających obronę Reduty Ordona na elewacjach szczytowych kamienicy al. Bohaterów Września 19.  Tematyka muralu powinna upowszechniać wiedzę o znaczeniu wydarzenia historycznego – obrony Reduty Ordona. Nie oznacza to ograniczania projektu ściśle tylko do tego wydarzenia. W szczególności tematyka muralu może być inspirowana także innymi istotnymi wydarzeniami z historii Warszawy lub Polski, w tym obroną Warszawy we wrześniu 1831 roku, powstaniem listopadowym, polskimi powstaniami narodowymi XIX wieku, historią Ochoty. Zaleca się nawiązanie w projekcie do faktu, że obrona Reduty miała miejsce w sąsiedztwie planowanej lokalizacji muralu, co będzie służyć upowszechnianiu wiedzy o lokalizacji Reduty Ordona.

Termin składania prac: do 15.03.2022 r., do godz. 16.00.

Prace należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa, lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Massimiliano Barca: konkursRedutaOrdona@um.warszawa.pl

28 stycznia 2022 r. opublikowano zmianę w regulaminie dot. pkt. I.1.4 – zaktualizowano adres strony internetowej konkursu.

9 lutego 2022 r. opublikowano odpowiedź na pytanie nr 1.

Załączniki: