null

KONKURS „Zrób sobie zdjęcie z muralem w Parku Szczęśliwickim” – wygraj książkę Henryka Sienkiewicza „Szczęśliwice” !

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie muralu

Nagrodą w konkursie jest książka Henryka Sienkiewicza „Szczęśliwice”!

  • Co należy zrobić, aby otrzymać nagrodę?
  • Zrobić sobie zdjęcie z muralem znajdującym się w Parku Szczęśliwickim.

Na zdjęcie czekamy wyłącznie w wiadomości prywatnej.

Wygrywa pierwsze 10 osób, które prześlą zdjęcie.

Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie www:

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zrób sobie zdjęcie z muralem w Parku Szczęśliwickim” – wygraj książkę Henryka Sienkiewicza „Szczęśliwice” ! (zwanym dalej “Konkursem”), jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17 a, 02021 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnica Ochota (zwanym dalej “Fanpage”).   

Konkurs odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 10:00 na „Fanpage”. Organizator opublikuje konkurs pt. „Zrób sobie zdjęcie z muralem w Parku Szczęśliwickim” – wygraj książkę Henryka Sienkiewicza „Szczęśliwice” Pierwsze 10 osób, które danego dnia wyślą zdjęcie zostaną nagrodzone książką „Szczęśliwice”!

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

Załączniki: