null

Konkurs - wygraj voucher na darmowe ostrzenie łyżew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Lodowa zabawa na Ochocie” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą na ul. Grójeckiej 17 a,  02-021 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”)

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się 13 grudnia.2022 r.

13 grudnia br. o godz. 10.00 na „Fanpage” Organizator opublikuje treść pytania konkursowego związanego z „Lodową zabawą na Ochocie”. Pierwsze 18 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone Voucherami na darmowe ostrzenie łyżew w Decathlon Reduta.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunkiem wzięcia udziału jest:

a) przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. Odpowiedzi umieszczane bezpośrednio pod postem lub przesyłane w inny sposób nie będą uznawane za poprawnie udzielone.

Pulę nagród w konkursie stanowi 18 sztuk Voucherów na darmowe ostrzenie łyżew w Decathlon Reduta.

Fundatorem voucherów na darmowe ostrzeżenie łyżew jest Decathlon Reduta.

Załączniki: