null

Konkurs - Ochota dla WOŚP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na konkurs pod nazwą „Ochota dla WOŚP” (zwanym dalej “Konkursem”).

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą na ul. Grójeckiej 17 a,  02-021 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”)

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 na „Fanpage”. Organizator opublikuje treść pytania konkursowego związanego z „Ochota dla WOŚP”. Pierwsze 5 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone książkami „Powojenna Ochota – ballada sentymentalna”.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunkiem wzięcia udziału jest: przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. 

Pulę nagród w konkursie stanowi 5 sztuk książek „Powojenna Ochota – ballada sentymentalna”.

Załączniki: