null

Konkurs Mikołajkowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają do udziału w konkursie “Mikołajki”.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się 5 grudnia 2022 r. Na „Fanpage” Organizator opublikuje treść pytania konkursowego. Pierwsze 10 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone książkami Henryka Sienkiewicza pt. “Szczęśliwice”.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a) przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. Odpowiedzi umieszczane bezpośrednio pod postem lub przesyłane w inny sposób nie będą uznawane za poprawnie udzielone.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Załączniki: