null

Konkurs - dzień bez samochodu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Dzień bez samochodu” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17 a,  02-021 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”)

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się 21 września 2023 r.

21 września 2023 r. o godz. 10.00 na „Fanpage” Organizator opublikuje treść pytania konkursowego związanego z „Dniem bez samochodu”. Pierwsze 5 osób, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone szklanymi butelkami z bambusową nakrętką z logo dzielnicy Ochota.

ZASADY UCZESTNICTWA

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w  jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. Odpowiedzi umieszczane bezpośrednio pod postem lub przesyłane w inny sposób nie będą uznawane za poprawnie udzielone.

NAGRODA

Pulę nagród w konkursie stanowi 5 szklanych butelek z bambusową nakrętką z logo dzielnicy Ochota.

Załączniki: