null

Konkurs - do wygrania zaproszenia na koncert Krystiana Ochmana

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Koncert Krystiana Ochmana z zespołem” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17 a,  02-021 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”)

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się 28 września 2023 r.

28 września 2023 r. o godz. 10.00 na „Fanpage” Organizator opublikuje treść pytania konkursowego związanego z „Koncertem Krystiana Ochmana z zespołem”. Pierwsze 3 osoby, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone podwójnymi zaproszeniami na koncert Krystiana Ochmana.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w  jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ NA „FANPAGE”. Odpowiedzi umieszczane bezpośrednio pod postem lub przesyłane w inny sposób nie będą uznawane za poprawnie udzielone.

Załączniki: