null

Komunikat Biura Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych

Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być:

  • osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Wybory do izb rolniczych odbędą się 24 września 2023 r. 

Chętni do pracy w komisji wyborczej powinni do 31 lipca 2023 r. dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2 pok. 1804) zgłoszenie wraz 
z załącznikami. 

Skan dokumentów można wysyłać na adres aharbat@um.warszawa.pl – oryginalny wniosek można dostarczyć w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszenia, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty i informacje dostępne są na stronie internetowej „Wybory do izb rolniczych” pod adresem: Uchwała_NR_1.2023_z_dnia_22.02.2023_r_.pdf (krir.pl) – zał. Nr 1 str. 8

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VII KADENCJI – 24 WRZEŚNIA 2023 – informacje uzupełniające

Wybory do izb rolniczych VII kadencji odbędą się 24 września 2023 r. zgodnie z uchwałą Nr 2 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 

W związku z powyższym Prezydent m.st. Warszawy rozpoczyna nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowej komisji wyborczej. Okręgiem wyborczym jest obszar Miasta Stołecznego Warszawy będącego gminą mającą status miasta na prawach powiatu. 

Członkiem komisji wyborczej może zostać osoba figurująca w spisie uprawnionych do głosowania oraz jeden pracownik Urzędu m.st. Warszawy. 

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). 

Praca w komisji okręgowej, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych wykonywana jest honorowo, niemniej jednak ustępujące Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej zdecydowało, że  za dojazd do komisji okręgowej jej członkom wypłacony będzie z budżetu izby jednorazowy ryczałt 
w wysokości 200 złotych w okręgach wyborczych gdzie odbędzie się głosowanie i 100 zł w okręgach w których głosowanie się nie odbędzie (zgodnie z Uchwałą nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w okręgach wyborczych, w których liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów, głosowania się nie przeprowadza).
 

Do zadań komisji okręgowej należy przede wszystkim:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.
     

Załączniki: