null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Ochota
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
e-mail: ochota.uzaleznienia@um.warszawa.pl
tel.22 443 98 77


Informacja o Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowym Zespole Ochota (KRPA, DZO)

Jakie są główne zadania KRPA, DZO

 1. KRPA, DZO realizuje wobec osoby uzależnionej od alkoholu procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego lub monitoruje dobrowolne zobowiązanie tej osoby do leczenia odwykowego.
 2. Wszczyna procedurę „Niebieska Karta” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.
 3. Współpracuje z lokalnym środowiskiem przy tworzeniu i w realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W jakich sytuacjach KRPA, DZO wszczyna postępowanie

KRPA, DZO interweniuje w sprawach osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

 1. powodują rozkład życia rodzinnego
 2. powodują demoralizację małoletnich
 3. uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Na czyj wniosek KRPA, DZO wszczyna postępowanie

 1. na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
 2. na wniosek złożony przez organizację lub instytucję (np. OPS, Policja, Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, Szkoła)
 3. z inicjatywy własnej KRPA, DZO.

Kiedy KRPA, DZO ma dyżury

 1. wtorki w godzinach: 17.30-19.00
 2. czwartki w godzinach: 16.15-17.45

Kiedy odbywają się posiedzenia KRPA, DZO

 • wtorki w godzinach: 16.05-17.30

Jaka jest podstawa prawna pracy KRPA, DZO

Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Ochota działa w oparciu o:

 1. Ustawę z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowych Zespołów m.st. Warszawy;
 3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Załączniki: