null

Kandydaci do Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poniżej przedstawiamy kandydatów, przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:

 1. Jadwiga Tomczak

Delegat i uczestniczka obrad Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Była wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „OMEGA”. Opracowała dwa programy finansowane przez Urząd m.st. Warszawy, które miały na celu rozwinięcie aktywności Seniorów i przeciwdziałania ich wykluczeniu, a realizowane było przez SOUTW „Omega”.

 1. Małgorzata Białkowska

Trzydziestodwuletni staż na stanowisku Nauczycielki w Przedszkolu nr 225. Przez trzy lata pracowała ze studentami w Wyższej szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddziału Warszawskiego. Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „OMEGA”.

 1. Marianna Szumowska

Od 2010 roku należy do Klubu Seniora przy Wydziale Kultury Ochota. Aktywnie w nim uczestniczy i bliskie są jej problemy seniorów.

 1. Ewa Trybowska

Z wykształcenia ekonomistka, zawodowo zajmowała się kolejowymi domami kultury i Domem Wysłużonego Kolejarza w Milanówku. Pracowała jako Nauczycielka matematyki w szkole polskiej w Afryce. Uczestniczyła w tworzeniu regulacji i rozwiązań w zakresie walki z bezrobociem oraz współorganizowała Krajowy Urząd Pracy. Zajmowała się również nadzorem bankowym w ramach NBP i KNF.

 1. Joanna Stafińska

Od sześćdziesięciu lat mieszkanka dzielnicy Ochota. Była Przewodniczącą ZZ „Solidarnośc” w swoim zakładzie pracy, gdzie przez wiele lat działała na rzecz emerytów. Od czterech lat Radna Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Skupia się na udzielaniu pomocy seniorom w trudnej sytuacji materialnej. Od lat uczestniczka biegów warszawskich.

 1. Bogusława Krystyna Karwowska – Rajewska

Pracowała na stanowiskach księgowej oraz w PEFRON-ie na stanowisku ds. rozliczeń organizacji pozarządowych. Należy do Klubu Seniora. Bierze czynny udział w zajęciach. Przebywa w Dziennym Domu Seniora z ludźmi schorowanymi i bardzo sędziwymi. Obecnie wolontariuszka przy Kościele działająca na rzecz uchodźców z Ukrainy.

 1. Bożena Pera

Od sześćdziesięciu lat mieszkanka dzielnicy Ochota. Były członek Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „OMEGA”. Uczestnik obrad ochockiego DKDS-u. Uczestnik obrad Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Członek Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 1. Ewa Sasin

Od ponad 40 lat mieszkanka Ochoty, z wykształcenia ekonomistka. Aktywnie działała w Radzie Nadzorczej i Radzie Osiedla Jadwisin – działalność społeczna. Honorowy Członek Konwentu Seniorów OTTRAD Szansa. Działa jako wolontariuszka na rzecz seniorów, opiekuje się schorowanymi, sędziwymi sąsiadami.

 1. Marianna Lidia Sendzielska

Od 20 lat mieszkanka Ochoty, z wykształcenia pielęgniarka. Uczestniczyła w zajęciach dla seniorów  na Uniwersytecie Trzeciego Wieku SGH., członek Samorządu studentów – seniorów. Wolontariuszka.

 1. Ewa Rulska

Rodowita ochocianka, z wykształcenia farmaceutka. Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku „OMEGA”. Uczestniczy w akcji Aktywny Senior, współtwórczyni grupy zajęć Zdrowy Kręgosłup. Aktywnie uczestniczy w pracach MAL Grójecka. Przewodnicząca Zarządu jednej ze Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Majewskiego.

 1. Zuzanna Łakomska

Honorowy Członek Konwentu Seniorów OTTRAD Szansa. Wolontariuszka, organizuje Dzień Babci i Dziadka. Otrzymała nagrodę Burmistrza Dzielnicy Ochota „Wolontariusz Roku”. Związana Z OPS Dzielnicy Ochota poprzez uczestnictwo W Programie Wsparcia „Dmuchawiec” dla opiekunów osób żyjących z demencją. Aktywny członek społeczności MAL „Surma”. Chętnie służy pomocą sąsiedzką w najbliższej okolicy.

 1. Teresa Barbara Wyszogrodzka

Od ponad 50 lat mieszkanka Ochoty, z wykształcenia lekarz. Ponad czterdziestoletni staż pracy w zawodzie. Przez 2 lata była członkiem komisji do spraw seniorów przy Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk. Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku „OMEGA”.