null

Kandydaci do Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sylwetki kandydatów do III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:

  1. Jadwiga Tomczak

Delegat i uczestniczka obrad Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Była wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „OMEGA”. Opracowała dwa programy finansowane przez Urząd m.st. Warszawy, które miały na celu rozwinięcie aktywności Seniorów i przeciwdziałania ich wykluczeniu, a realizowane było przez SOUTW „Omega”.

  1. Małgorzata Białkowska

Trzydziestodwuletni staż na stanowisku Nauczycielki w Przedszkolu nr 225. Przez trzy lata pracowała ze studentami w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddziału Warszawskiego. Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „OMEGA”.

  1. Marianna Szumowska

Od 2010 roku należy do Klubu Seniora przy Wydziale Kultury Ochota. Aktywnie w nim uczestniczy i bliskie są Jej problemy seniorów.

  1. Ewa Trybowska

Z wykształcenia ekonomistka, zawodowo zajmowała się kolejowymi domami kultury i Domem Wysłużonego Kolejarza w Milanówku. Pracowała jako Nauczycielka matematyki w szkole polskiej w Afryce. Uczestniczyła w tworzeniu regulacji i rozwiązań w zakresie walki z bezrobociem oraz współorganizowała Krajowy Urząd Pracy. Zajmowała się również nadzorem bankowym w ramach NBP i KNF.

  1. Joanna Stafińska

Od sześćdziesięciu lat mieszkanka dzielnicy Ochota. Była Przewodniczącą ZZ „Solidarnośc” w swoim zakładzie pracy, gdzie przez wiele lat działała na rzecz emerytów. Od czterech lat Radna Rady Seniorów Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Skupia się na udzielaniu pomocy seniorom w trudnej sytuacji materialnej. Od lat uczestniczka biegów warszawskich.

  1. Bogusława Krystyna Karwowska – Rajewska

Pracowała na stanowiskach księgowej oraz w PEFRON-ie na stanowisku ds. rozliczeń organizacji pozarządowych. Należy do Klubu Seniora. Bierze czynny udział w zajęciach. Przebywa w Dziennym Domu Seniora z ludźmi schorowanymi i bardzo sędziwymi. Obecnie wolontariuszka przy Kościele działająca na rzecz uchodźców z Ukrainy.