null

Jak urządzić plac Zawiszy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Znamy już wyniki konsultacji społecznych na temat planu miejscowego dla rejonu placu Zawiszy.

Jakie informacje udało się uzyskać na temat obecnego funkcjonowania tej przestrzeni i czego oczekują mieszkańcy od jej przyszłego kształtu można przeczytać w raporcie dostępnym na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego pod linkiem:

http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/Raport%20Plac%20Zawiszy%20(03-2019).pdf

lub na Platformie Konsultacji Społecznych:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_konsultacje_plac_zawiszy_20190205_1.pdf

Cenne informacje na temat obecnego stanu rejonu placu Zawiszy zawiera również diagnoza społeczna na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępna pod linkiem:

http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/Raport%20z%20diagnozy%20spo%C5%82ecznej%20%20na%20potzreby%20mpzp%20rejonu%20Placu%20Zawiszy.pdf

Załączniki: