null

Jak sprzątamy Ochotę?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ulice i chodniki – Wydział Infrastruktury

Dzielnica sprząta ulice i chodniki, którymi zarządza, czyli te nieco mniejsze, po których nie jeździ komunikacja miejska.
Większe arterie podlegają ZDM, a zieleń przyuliczna ZZW.
W każdym miesiącu jednorazowo zlecamy sprzątanie ulic w całej dzielnicy oraz czterech wyznaczonych rejonów.
Kierujemy się przy tym ilością zgłoszeń od mieszkańców i Straży Miejskiej. Sprzątanie prowadzone jest w godzinach 4.00 - 15.00.
W przypadku zlecenia sprzątania całej dzielnicy pracują 3 grupy po 7 osób a w przypadku sprzątania rejonu pracują 2 grupy po 5 osób.
Ponadto mechaniczne sprzątanie ulic (zamiatarka ze wstępnym spryskaniem) zlecane jest średnio raz w miesiącu.
W miesiącach wrzesień - listopad ( liście) wywożonych jest ok 15 m3 śmieci miesięcznie a w pozostałych miesiącach ok 5 m3.

ZOM odpowiada za czyszczenie dużych ulic, placów i chodników - SZCZEGÓŁY

Parki i skwery oraz zieleń przyuliczna – Wydział Ochrony Środowiska

Częstotliwość sprzątania w parkach i wzdłuż dzielnicowych ulic wzrosła w roku 2018 od lutego do kwietnia z 4 do 6 dni w tygodniu. O poniedziałku do soboty opróżniane są kosze i prowadzone jest sprzątanie powierzchniowe, czyli zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z trawników, alejek, chodników itp.
Sprzątanie terenów przyulicznych w zarządzie WOŚ (teren zieleni przyulicznej i kosze) prowadzi 2-3 osoby. Koszy jest 247, powierzchnia do sprzątania – 11,45 ha.
Wszystko ma być sprzątnięte do godziny 10-tej.

Podwórka i tereny wewnątrz osiedli – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Na terenach administrowanych przez ZGN Ochota firmy odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych (zieleni i utwardzone) są zobowiązane do ich sprzątania, w tym opróżniania koszy 5 razy w tygodniu. Najczęściej odbywa się to w godzinach porannych i przedpołudniowych;
Obowiązki w zakresie utrzymania porządku i czystości terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN Ochota codziennie wypełniane są przez 30 firm zewnętrznych i 10 dozorców zatrudnionych przez GGKO-ZN sp. z o.o.

Szacunkowa ilość wywożonych tygodniowo nieczystości z terenów zewnętrznych i opróżnianych koszy to około 31 000 L;

Na terenach administrowanych przez ZGN Ochota zlokalizowanych jest łącznie 131 altan śmietnikowych w tym 16 z nich obsługuje budynki stanowiące 100% własność m. st. Warszawy. Pozostałe altany śmietnikowe użytkowane są przez wspólnoty mieszkaniowe.

Czego nie sprzątamy?

Tereny spółdzielni mieszkaniowych – np. WSM Ochota i Rakowiec
Pole Mokotowskie – parkiem zajmuje się Zarząd Zieleni Warszawy
Duże ulice i place np. Zawiszy, Narutowicza  – Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta
Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich – to już Mokotów!


 

Naklejki na pojemniki do pobrania