null

IV Warszawska Olimpiada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizator: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”

Współpraca: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Warszawska Rada Seniorów

Miejsca i terminy:

Impreza finałowa:

24 września 2022 r. godz. 9.00-15.00

Obiekt Hutnik - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa oraz strzelnica Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie, ul. Marymoncka 42 (obok obiektu Hutnik, przejście przez obiekt Hutnik)

Pozostałe rozgrywki:

17 września 2022 r. godz. 10.00-14.00

Obiekt Solec – Ośrodek Solec - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

ul. Solec 71, 00-402 Warszawa

24 września 2022 r. godz. 7.30-9.30

CRS Bielany - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy ul. Lindego 20,  01-954 Warszawa

OBIEKT HUTNIK 24 września 2022 r.

9.00-11.00 – wydawanie pakietów startowych, rozpoczęcie zapisów do poszczególnych konkurencji sportowych dla osób niezgłoszonych wcześniej, wydawanie numerów startowych.

miejsce: przed wejściem na stadion

            

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: worek-plecak, koszulka,

kapelusik, talon na kiełbaskę z grilla, która wydawana będzie w godz. 12.00-15.00.

 

Obowiązują zgłoszenia do zawodów na kartach startowych zawierających: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dzielnicę, konkurencję. Zgłoszenia mogą być zbiorowe z poszczególnych dzielnic, klubów seniora, UTW itp. Zgłoszenia należy wysłać na adres tkkfchomiczowka@o2.pl

Zgłoszenia do turnieju tenisa ziemnego, tenisa stołowego, brydża i szachów przyjmujemy do 15.09.2022 r., do pozostałych konkurencji do 22.09.2022 r. Do kategorii open można zgłaszać się w dniu zawodów.

Scena  

Prowadzący imprezę: Bogdan Saternus -  dziennikarzprezenter radiowy i telewizyjny.

10.00 - Defilada uczestników (dzielnice wg alfabetu), otwarcie Warszawskiej Olimpiady      

             Seniorów, powitanie uczestników i przedstawienie programu imprezy

10.20 - Ogólna rozgrzewka dla wszystkich startujących przed sceną

11.00-14.00 – Zawody sportowe

11.30 - 14.00 - Dekoracje medalistów zakończonych konkurencji w przerwach występów

                        artystycznych.                 

14.00 - Występ gwiazdy Warszawskiej Olimpiady Seniora  -  Stołeczna Estrada

Scena dla Seniora – zabawy i konkursy z wodzirejem – wspólne tańce, pokazy i występy              z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne Kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia zespołów i osób występujących na scenie do 2 września 2022 r. na kartach zgłoszeń.

Stadion (płyta boiska i teren wokół boiska)

Godz. 11.00-13.00

● Strzelectwo (broń pneumatyczna)
   miejsce: strzelnica Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie, ul. Marymoncka 42

● Łucznictwo

   miejsce: strzelnica Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie, ul. Marymoncka 42 (obok obiektu Hutnik, przejście przez obiekt Hutnik)

● Ergometry wioślarskie

● Pchnięcie kulą, 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni

● Skok w dal z miejsca.

Konkurencje sportowe - klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe:

1. Poniżej 70 roku życia,

2. 70-75 rok życia,

3. Powyżej 76 roku życia,

4. Kategoria Open - tylko osoby zgłoszone w dniu zawodów

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i nagrody rzeczowe.

W wymienionych wyżej konkurencjach oraz w pływaniu, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, brydżu i szachach wyniki 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii zaliczone będą do prowadzonej klasyfikacji drużynowej dzielnic. 5 pkt. za pierwsze, 3 pkt. za drugie i 1 pkt. za trzecie miejsce.

Dzielnice, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają puchary wręczone przewodniczącym dzielnicowych rad seniora. Aby rozegrać konkurencję w danej kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn i przeprowadzić klasyfikację, powinny uczestniczyć minimum 4 osoby. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników w danej kategorii, zawodnik starszy może uczestniczyć w zawodach rozgrywanych w młodszej kategorii wiekowej gdzie jest minimum 4 zawodników.

Godz. 10.30 – na korcie tenisowym finały turnieju tenisowego

Godz. 10.30-14.00

Zajęcia z instruktorem – każdy może uczestniczyć: bez zapisów
zbiórka o godz.11.00 przy scenie

●  Nordic Walking – Krzysztof Człapski, Mistrz Polski Nordic Walking

●  Zajęcia Gimnastyczne

 Gra w ringo

INNE ATRAKCJE:

„Miasteczko Zdrowego Seniora”

godz. 10.00-14.30

- Miasteczko Zdrowego Seniora”, w którym planujemy ustawić punkty:

- pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,                    

  gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

- indywidualnej oceny zagrożenia chorobami układu krążenia,

- konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana,

- badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

- porady i konsultacje, diabetologa,

- pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy,

- AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

godz. 12.00-15.00

Punkty gastronomiczne, gdzie za okazaniem talonu będzie wydawana kiełbasa z grilla

godz. 9.00-15.00

Beczkowóz MPWiK „Warszawska Kranówka”

Fotobudka - automat do robienia zdjęć, który umożliwia ich wydruk oraz odbiór w chwilę po wykonaniu. Każdy będzie mógł wykonać pamiątkową fotografię, na której znajdować się będzie ramka z nazwą imprezy i logotypami organizatorów.

OBIEKT CRS BIELANY 24 września 2022 r.

PŁYWANIE

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

ul. Lindego 20, 01-954 Warszawa

godz. 7.30-9.30

  • Pływanie

 7.30 – rozgrzewka i rozpływanie

 8.00 -  25 m stylem klasycznym mężczyzn

 8.30 - 25 m stylem klasycznym kobiet

 9.00 - 25 m stylem dowolnym mężczyzn

 9.30 - 25 m stylem dowolnym kobiet

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe:

1. Poniżej 70 roku życia,

2. 70-75 rok życia,

3. Powyżej 76 roku życia,

4. Kategoria Open osoby zgłoszone tylko w dniu zawodów.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i nagrody.

OBIEKT SOLEC 17 września 2022 r.

TENIS ZIEMNY, TENIS STOŁOWY, BRYDŻ, SZACHY

Ośrodek Solec - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Solec 71,

00-402 Warszawa

godz. 10.00 – 14.00

Turniej tenisa ziemnego (eliminacje) – korty

● Turniej tenisa stołowego (cały turniej z finałem) – hala sportowa

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe:

1. Poniżej 70 roku życia,

2. 70-75 rok życia,

3. Powyżej 76 roku życia,

4. Kategoria Open zgłoszone osoby tylko w dniu zawodów.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i nagrody rzeczowe.

godz. 10.00-14.00

Turnieje w kategorii open

Turniej szachowy - rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund według

    przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry: 15 minut dla każdego zawodnika.

Turniej brydża sportowego par.

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Uczestnicy - warszawscy seniorzy (60+)
  • Udział w imprezie, we wszystkich konkurencjach i atrakcjach jest bezpłatny
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka z lekarzem)
  • Organizator posiada ubezpieczenie OC. Uczestnicy imprezy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
  • Prosimy uczestników imprezy o wystąpienie w strojach sportowych.

Informacje:  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”              

                      www.tkkfchomiczowka.pl, e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl     

                      tel. 22 834 76 98  w godz. 12.00-16.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy

 

 

 

Załączniki: