null

Instytucje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych  „WISE”

ul. Lelechowska 5

02-351 Warszawa

tel. 22/ 823-82-32

adres mail: centrumwise@op.pl

strona www: http://www.wise.org.pl/

strona fb: https://pl-pl.facebook.com/stowise/

Organizacja w okresie 2021-2024 realizuje zadanie pn.: „Prowadzenie Klubu Ostoja”.

godziny otwarcia:

pn-pt-16:00-21:00

Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS.

ul. Sękocińska 10

02-313 Warszawa

tel.22/415-34-37, 503-050-372, 608-858-693

adres mail: wsakrokus@wp.pl

strona www: http://krokus.info.pl/

strona fb: https://www.facebook.com/groups/124420881471259/

Organizacja w okresie 2021-2024 realizuje zadanie pn.: „Działalność Klubu Abstynenta Krokus”.

godziny otwarcia:

pn-pt- 16:00-21:00

sb- 17:00-20:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

ul. Kredytowa 1A lok. 13

00-056 Warszawa

tel. /22 826 27 15, 22/822-97-83, 694-702-401

adres mail: biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

strona www: https://tpd-maz.org.pl/

strona fb: https://www.facebook.com/TPD.Oddzial.Mazowiecki

W okresie 2020 – 2022 organizacja realizuje zadanie pn. „Razem z Ochotą III”, zaś w okresie 2021 – 2024 „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia”

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 62

00-322 Warszawa

tel. 500-421-463, 606695092

adres mail: ejackiewicz@caritasaw.pl

strona www: https://caritasaw.pl/placowki/pomoc-dla-dzieci-i-rodziny/

Organizacja w okresie 2021-2024 realizuje zadanie pn.: „Prowadzenie specjalistycznej  placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”

godziny otwarcia:

pn.-pt.- 13:00-19:00

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota

ul. Grójecka 79

02-094 Warszawa

tel. 22/824 37 02

adres mail: szansa4@o2.pl

strona www: https://szansa.warszawa.pl/

strona fb: https://www.facebook.com/SZANSA-304249252637

Organizacja w okresie 2020-2022 realizuje zadanie pn.: „Razem z Ochotą III”

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

ul. Rokosowska 10

02-348 Warszawa

tel. 22/822 28 95

adres mail: tznwarszawa@wp.pl

strona www. http://www.ptzn-waw.org/

Organizacja w okresie 2020-2022 realizuje zadanie pn.: „ Razem z Ochotą III”, zaś w 2022 r. zadanie pn. „Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym SP nr 97 „DOKĄD IDZIEMY”.

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia

ul. Turmoncka 10/5, 03 – 254 Warszawa

adres e-mail: info@strefa-wsparcia.pl

strona www.: https://strefa-wsparcia.pl/kontakt/

strona fb: https://www.facebook.com/stowarzyszeniestrefawsparcia

Prowadzenie w 2022 r. klubu młodzieżowego „Strefa Wsparcia dla Młodzieży”

adres klubu: ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 02 – 398 Warszawa

tel. 515 904 027

adres e-mail: wsparciemlodych@gmail.com

strona fb: https://www.facebook.com/wsparciemlodych

godziny otwarcia: wt. – czw. 15.00 – 18.00

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo

ul. Jana Czeczota 31, 02 – 607

adres e-mail: fundacja@fundacjaroro.org

strona www.: https://fundacjaroro.org/kontakt/

strona fb.: https://www.facebook.com/FundacjaRoRo

W 2022 r. fundacja realizuje zadanie pn. „Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej”.

Fundacja Kolorowa Wyspa

ul. Radomszczańska 16A, 04 – 764 Warszawa

adres e-mail: biuro@fundacjakolorowawyspa.com

tel. 518 080 194

strona www.: https://www.fundacjakolorowawyspa.com/?fbclid=IwAR1L3G2aVuIHQC0ZuMvmhB4t7ZBaynS7Jf9hvc4EJprqrNv-KTiSTu5YrmM

strona fb: https://www.facebook.com/fundacjakolorowawyspa

W 2022 r. Fundacja realizuje zadanie pn. „Realizacja rekomendowanego programu profilaktyki alkoholowej „Debata” w dzielnicy Ochota”

Fundacja IDYLLA

ul. Mazowiecka 11/49, 00 – 052 Warszawa

adres e-mail:  kontakt@fundacjaidylla.org

tel. 577 722 880

strona www.: https://fundacjaidylla.org/kontakt/

strona fb: https://www.facebook.com/fundacjaidylla

W 2022 r. fundacja realizuje zadanie pn. „Realizacja programu rekomendowanego FRED GOES NET”.

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych

ul. Kościuszki 39 A, 32 – 020  Wieliczka

adres e-mail:  biuro@cdp-szkolenia.pl

tel. (12) 251 61 04

strona www.: https://cdp-szkolenia.pl/

strona fb: https://www.facebook.com/centrumdzialanprofilaktycznych

W 2022 r. fundacja realizuje zadanie pn. „Rekomendowany Program Unplugged-realizacja programu w klasach”

Fundacja Nowoczesnej Edukacji

ul. Nowoursynowska 145 F lok. 69

adres e-mail: fundacja@nowoczesnaedukacja.com.pl

tel. 501 018 018

strona na fb: https://www.facebook.com/fundacjanowoczesnejedukacji/

W 2022 r. fundacja realizuje zadanie pn. „TUS z Legorobotyką”

Fundacja Ukryte Skrzydła

Os. Na Skarpie 35, 31 – 910 Kraków

adres e-mail: biuro@ukryteskrzydla.pl

tel. 660 569 100

strona www.: http://www.ukryteskrzydla.pl/

Strona na fb: https://www.facebook.com/FundacjaUkryteSkrzydla/

W 2022 r. fundacja realizuje zadanie pn. „GBG-gramy z Ochotą”.

Stowarzyszenie Dzieciaki

ul. Promienista 12 a, 02 – 428 Warszawa

adres e-mail: stowarzyszenie.dzieciaki@gmail.com

tel. 503 080 596

strona na fb: https://www.facebook.com/stowarzyszeniedzieciaki/

W 2022 r. stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „Wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będący kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego - kolonie w OW SUDETY w Szklarskiej Porębie”.

Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu”

Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok 235, 02 – 797 Warszawa

adres e-mail: ece@poprostu.org

tel. 22 39 47 886, 22 35 39 650

strona www.: http://poprostu.org/

W 2022 r. Fundacja realizuje zadanie pn. „Ważne sprawy przedszkolaka”.