null

Glony na powierzchni Jeziorka Szczęśliwickiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ostatnich dniach do Urzędu Dzielnicy napływają informacje, że mieszkańcy na własną rękę usuwają glony z powierzchni Jeziorka Szczęśliwickiego. Wyrzucane pod drzewa zanieczyszczenia niszczą zieleń parkową.
Dzielnica zleca Wykonawcy regularnie usuwanie kożucha – w ciepłych miesiącach jest one wykonywane nawet kilkukrotnie w miesiącu i systematycznie. Samodzielne wyławianie kożucha zdecydowanie nie jest wskazane – najlepszym rozwiązaniem jest gdy robią to pracownicy posiadający odpowiedni sprzęt, zabezpieczenia oraz wiedzę na temat budowy zbiornika jak również wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat środowiska wodnego. Robią to z odpowiednią uważnością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dno glinianek jest nieregularne i miejscami jest bardzo głęboko – wykonywanie prac samodzielnie może być niebezpieczne, szczególnie w miejscach oznaczonych jako "czarny punkt wodny".
Firma zajmująca się utrzymaniem zbiorników posiada również możliwość utylizacji powstałych odpadów.