null

Dzielnica Ochota ma nowego burmistrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pani Dorota Stegienka, na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, została wybrana na nowego Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

W związku ze złożoną rezygnacją burmistrza Sławomira Umińskiego, na wniosek Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zwołano  na 4 października 2021 r. XXIV Sesję Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Rezygnacja burmistrza Sławomira Umińskiego nie jest niespodzianką. Koalicjanci - Zawsze z Ochotą oraz PiS już wiosną ustalili, że stanowisko burmistrza dzielnicy obejmie reprezentant klubu radnych Zawsze z Ochotą. Ze względów proceduralnych podczas kwietniowych wyborów zarządu dzielnicy nie było to możliwe, ponieważ Dorota Stegienka nie mogła brać udziału w głosowaniu, a nowa radna w jej miejsce – Irena Parzych, została zaprzysiężona na jednej z kolejnych sesji Rady Dzielnicy.

Podczas ostatniej sesji, po jej otwarciu  przystąpiono do realizacji porządku obrad. Powołano komisję skrutacyjną, a następnie radni w głosowaniu tajnym przyjęli rezygnację Sławomira Umińskiego. Odwołanie burmistrza jest jednoznaczne z odwołaniem całego zarządu dzielnicy. W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru nowego burmistrza. Zgłoszona została kandydatura Doroty Stegienki – dotychczasowej zastępcy burmistrza. W wyniku tajnego głosowania Dorota Stegienka, rekomendowana przez bezpartyjny klub radnych Zawsze z Ochotą została wybrana na stanowisko burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Co niezwykle istotne, nowa Burmistrz Dzielnicy Ochota jest jej mieszkanką, związana z nią od urodzenia, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 97 i Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja. W kadencji 2014 – 2018 rady dzielnicy Ochota była Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. Przez 5 lat była członkiem dzielnicowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyborach do rady dzielnicy w 2018 r. zdobyła mandat z ramienia Ochockiej Wspólnoty Samorządowej, uzyskując jeden z najlepszych wyników w skali całej dzielnicy. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku Pedagogiki – Edukacji dla Bezpieczeństwa. Obecnie studiuje na kierunku Pedagog – Manager w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodach społecznych.  Uczestniczka konferencji i warsztatów z certyfikatem „Szkoły bez hejtu”. Była szefową dzielnicowego zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dorota Stegienka jest znana z tego, że wsłuchuje się w głos mieszkańców, ceni sobie bezpośredni kontakt z nimi. Kto, jak nie taka osoba zna lepiej problemy dzielnicy, jej potrzeby? Burmistrz Dorota Stegienka jest mężatką, ma dwóch synów.

Następnie na wniosek pani Burmistrz wybrano jej zastępców. I tutaj, również, nie było niespodzianek. Zostali nimi dotychczasowy zastępca burmistrza Grzegorz Wysocki - Zawsze z Ochotą oraz dotychczasowy burmistrz Sławomir Umiński - PiS.

Pani Burmistrz serdecznie gratulujemy!

Zobacz galerię (2 zdjęć)