null

Dotacje na prace przy zabytkach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Żółto czerwona grafika z logiem Dzielnicy Ochota z napisem Urząd Dzielnicy Ochota informuje

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

9 września 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Wnioski o dotację na prace planowane na 2022 r., należy składać w terminie 1-31 października br.

Najważniejsze zmiany wprowadzone nową uchwałą to:

  1. Zmiana formularzy wniosków (w zał. w dwóch formatach)
  2. Możliwość złożenia wniosku elektronicznie, za pośrednictwem portalu „Moja Warszawa” (link dostępny na stronie internetowej: https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/dotacje.
  • Wnioskodawcy otrzymają wygodny formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego, nie wychodząc z domu będą mogli złożyć wniosek i załączyć wszystkie wymagane załączniki.
  • Formularz będzie działał przez cały okres naboru, tj.  do dnia 31 października.
  • W celu złożenia wniosku elektronicznie, należy posiadać Profil Zaufany. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, np. Administrator, to do wniosku musi być załączony skan pełnomocnictwa.
  • Jeżeli wniosek w imieniu wspólnoty mieszkaniowej będzie składał jeden członek zarządu, to do wniosku będzie musiał załączyć oświadczenie pozostałych członków zarządu, że wyrażają oni zgodę na złożenie tego wniosku.
  • Do wniosku składanego elektronicznie trzeba będzie załączyć skany wszystkich wymaganych załączników. W przypadku dużych projektów budowlanych będzie można złożyć skan pierwszej strony oraz tę część projektu, która jest związana z zakresem wniosku o dotację.

Na wszystkie pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Dotacji i Kontroli w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20) tel.: 22 44 33 665; 22 44 33 649; 22 44 33 666; 22 44 33 663; 22 44 33 675.

Załączniki: