null

Dogrywka konkursu - wygraj zaproszenie na spektakl muzyczny "Abonament na szczęście"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizatorem Konkursu pod nazwą „wygraj zaproszenie na spektakl muzyczny „Abonament na szczęście” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Ochota, z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17 a,  02-021 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”)

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Konkurs jest prowadzony na oficjalnym profilu FB UD Ochota, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/dzielnicaOchota (zwanym dalej “Fanpage”).  

Konkurs odbędzie się 24 marca 2023 r. o godz. 09.00 na „Fanpage”. Organizator opublikuje treść pytania konkursowego związanego z „Konkursem wygraj zaproszenie na spektakl muzyczny „Abonament na szczęście”. Pierwsze 3 osoby, które danego dnia prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie zostaną nagrodzone zaproszeniami na spektakl.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy, a także w jednostkach organizacyjnych lub u osób prawnych Miasta Stołecznego Warszawy.

Załączniki: