null

Czystość i Porządek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posprzątaj po swoim piesku

Polacy kochają zwierzęta. Mają w swoich domach psy, koty, chomiki, papugi, węże, rybki. Zdecydowana większość z nich nie jest uciążliwa dla sąsiadów, ponieważ rzadko lub wcale, nie opuszczają domu właściciela. Poważne problemy stwarzają w zasadzie tylko psy, które codziennie muszą wyjść na spacer kilka razy i załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Niestety, dla części właścicieli psów piaskownica przed blokiem, boisko szkolne, chodnik i trawnik przed domem to nader często psie toalety.

Warto zatem przypomnieć, że obowiązki właścicieli psów związane ze sprzątaniem po swoich pupilach ujęto w specjalnej uchwale Rady Miasta, która jasno określiła zasady utrzymania czystości i porządku w Warszawie. Zapisy tej uchwały są prawem lokalnym.

Zapamiętaj!
Na terenach publicznych (np. ulicach, skwerach, placach, w parkach) właściciele zwierząt są zobowiązani do bezzwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń.
Zebrane nieczystości można wrzucać do wszystkich koszy ulicznych. Mówi o tym "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy", w paragrafie 29.


Program "Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania"

Akcja prowadzona jest według programu „Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”.

Ochocki punkt mieści na terenie zlewni MPO ul. Grójecka 123, wjazd od ul. Korotyńskiego.

 • Godziny otwarcia w każdą sobotę poza świętami 10-14.

W Polsce co roku powstaje ponad 300 000 ton elektrośmieci. Niestety rzadko trafiają one do odpowiednich punktów zbierania. Od 29 lipca 2005 roku obowiązuje w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dlatego wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo.

Więcej informacji: www.elektrosmieci.pl.


Miejsca zbiórki leków i termometrów na Ochocie

Punkty zbiórki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych na Ochocie

Stare Leki do Apteki

 • Al. Jerozolimskie 148
 • Al. Jerozolimskie 113/115
 • Al.Jerozolimskie 179
 • ul. Baleya 3
 • ul. Baleya 9
 • ul. Banacha 1a
 • ul. Barska 35
 • ul. Białobrzeska 58A
 • ul. Częstochowska 11/15
 • ul. Dickensa 27
 • ul. Filtrowa 62
 • ul. Filtrowa 66
 • ul. Grójecka 107
 • ul. Grójecka 36
 • ul. Grójecka 76
 • ul. Grójecka 122
 • ul. Grójecka 132
 • ul. Grójecka 194
 • ul. Grójecka 47/51
 • ul. Korotyńskiego 23
 • ul. Lindleya 4
 • ul. Mołdawska 5
 • ul. Opaczewska 19
 • ul. Pruszkowska 4d
 • ul. Racławicka 146
 • ul. Skarżyńskiego 1
 • ul. Szczęśliwicka 33
 • ul. Szczęśliwicka 36
 • ul. Włodarzewska 55b
 • ul. Żwirki i Wigury 43a

Miejsca zbiórki baterii na terenie Ochoty

Sprawdź miejsca zbiórki baterii na terenie Ochoty