null

Ciąża bez alkoholu-z dzieckiem nie piję

Drukuj otwiera się w nowej karcie

9 września jest Światowy Dzień Świadomości FAS i FASD.

W dzielnicy Ochota chcemy uświadomić przyszłym matkom oraz ich partnerom, że picie alkoholu w ciąży ma negatywny wpływ na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Ma także znaczenie w rozwoju psycho – fizycznym i emocjonalnym dziecka po narodzinach.

„Spożycie alkoholu przez kobiety w ciąży jest uznanym czynnikiem toksycznego uszkodzenia płodu” (Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę, 2014 r.)

Czy łożysko chroni płód przed alkoholem?

„Już po ok 30 – 40 minutach od spożycia alkoholu przez kobietę w ciąży - stężenie we krwi płodu jest zbliżone do tego, które ma matka.” (Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę, 2014 r.)

Badania dowodzą, że picie alkoholu w trakcie ciąży może wpłynąć na rozwój u dziecka:

  • Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)
  • Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)

Jaki jest wpływ alkoholu na mózg?

„Współczesne badania pokazują, że uszkadzający wpływ alkoholu rozpoczyna się na poziomie komórki. W mózgu, który dopiero się rozwija, doprowadza do śmierci neuronów”

(Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę, 2014 r.)

Czy styl picia ma wpływ na uszkodzenia płodu?

„O rodzaju i intensywności zaburzeń wywołanych alkoholem decyduje nie tylko etap ciąży w jakim matka pije alkohol, ale także dawka i częstotliwości picia.

Najbardziej niebezpieczne są dwa style picia – kiedy kobieta wypije jednorazowo dużą ilość alkoholu lub kiedy wypija wprawdzie niewielkie dawki, ale systematycznie.

Duże znaczenie ma stężenie alkoholu we krwi matki według zasady, że im wyższe tym ryzyko dla płodu większe.

Nie ustalono jednak jaka dawka alkoholu może być uznana za bezpieczną dla rozwoju dziecka. Są również i takie badania, z których wynika, że nawet jednorazowe wypicie alkoholu, ale w kluczowym momencie np. w momencie tworzenia się danego organu lub dojrzewania jego funkcji, może powodować poważne uszkodzenia”

Na podstawie „Zapobieganie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Wczesne rozpoznanie ryzyka i krótka interwencja lekarska.” Wydawnictwo PARPA oraz Instytut Matki i Dziecka.

Jakie działania podejmujemy w dzielnicy Ochota, aby uświadamiać negatywny wpływ alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym?

  • W 2. ochockich szkołach średnich zleciliśmy realizację rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Ars – jak dbać o miłość”. Jeden z jego modułów dotyczy wpływu substancji psychoaktywnych na rozwój dziecka w życiu płodowym.
  • W przyszłym roku planujemy pozyskać dodatkowe środki na programy z zakresu - ciąży bez alkoholu, które będziemy kierowali do pełnoletniej młodzieży z ochockich szkół.
  • Zakupiliśmy broszury informacyjne, które rekomendowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pn. „Ciąża bez alkoholu. Dlaczego warto zachować w tym czasie abstynencję”. W najbliższym czasie będziemy je dystrybuować do ochockich przedszkoli i szkół.
  • Zleciliśmy do realizacji szkolenie pn. „Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) – profilaktyka, diagnoza i terapia...”, które skierowane jest do specjalistów ochockich szkół i przedszkoli oraz innych instytucji znajdujących się na terenie Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu.