null

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego dla zawodników w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl). Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Robota budowlana
Data zamieszczenia
02.06.2023 13:32
Termin składania ofert
20.06.2023 10:00

Zamówienia

Filtry