null

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264, przy ul. Majewskiego 17”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/73973/details na której uruchomiona jest platforma zakupowa Market Planet. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający udostępni na ww. stronie prowadzonego postępowania.

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
04.10.2022 15:07
Termin składania ofert
13.10.2022 10:00

Zamówienia

Filtry