null

Bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców na temat cyfryzacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działa już bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców, którzy szczególnie w czasie pandemii potrzebują zdigitalizować swoje usługi. Infolinia to darmowe konsultacje na temat narzędzi cyfrowych, zmiany modelu biznesowego, bezpieczeństwa danych, efektywnej pracy zdalnej czy sprzedaży hybrydowej.
 
Na trudne czasy - technologia

 
Infolinię uruchomiła firma Engave we współpracy z m.st. Warszawą w ramach projektu Technologia na trudne czasy. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem 22 12 25 226.
 
- W sytuacji wywołanej przez COVID-19 wielu polskich przedsiębiorców jest zmuszonych do prowadzenia swoich firm w bardzo trudnych warunkach, a technologia staje się najpotężniejszą tarczą antykryzysową, która pomaga skutecznie reagować na wyzwania i zminimalizować straty w przyszłości – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektor - koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. - Czasami takie zmiany budzą obawy, a tak naprawdę są szansą na ugruntowanie lub pozyskanie silniejszej pozycji w branży - dodaje dyrektor Zdrodowska.
 
Zdigitalizować można praktycznie każdy obszar w swojej firmie: dystrybucję, sprzedaż produktów, pozyskanie i obsługę klienta, sam produkt lub usługę.
 
Szczegółowe informacje o infolinii na Otworzy się w nowym okniestronie internetowej projektu.
 
Nowoczesne rozwiązania ułatwiają pracę
 
Coraz częściej firmy sprawnie łączą rozwiązania cyfrowe z pracą ludzi. Korzystają z aplikacji, inwestują w infrastrukturę IT, chmurę i platformy online. Większość nie wyobraża sobie innego pozyskiwania nowych klientów niż przy użyciu digital marketingu i social mediów. To tu odbywa się komunikacja, reklama i sprzedaż. Szczególnie teraz firmy, które nie korzystały do tej pory z narzędzi online i nowoczesnych kanałów komunikacji, notują spadki sprzedaży. Co więcej, nowoczesne kanały już dawno stały się standardowymi.
Ten trend na pewno utrzyma się także po pandemii. Nawet jeżeli tęsknimy za kontaktem bezpośrednim i wydarzeniami stacjonarnymi, nie da się już cofnąć chęci wykorzystania online w biznesie. Przeważają korzyści i efektywność takich wydarzeń.
 
Warszawa wspiera przedsiębiorców – aktualne dane
- Chcielibyśmy maksymalnie złagodzić skutki pandemii, jakie odczuwają warszawscy przedsiębiorcy – podkreśla dyrektor Karolina Zdrodowska. - Uruchamiamy wszelkie możliwe formy pomocy i monitorujemy sytuację – dodaje dyrektor-koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.
Dotychczasowe formy pomocy to obniżki czynszów, opłat, ulgi, doradztwo. Konkretną pomoc – poza wypłatą rządowej tarczy antykryzysowej - uzyskało kilka tysięcy firm.
Wstrzymaliśmy waloryzację czynszów - dotyczy to 3964 najemców. Szacuje się, że dzięki temu zapłacą ogółem mniej o około 4-5 mln zł. Obniżkę czynszu w lokalach miejskich otrzymało 3553 najemców na kwotę  niemal 44,8 mln zł. Z kolei do końca lutego z obniżek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych skorzystało 739 wnioskodawców - łącznie udzielono obniżek na kwotę prawie 8,9 mln zł.
Przedsiębiorcy złożyli 909 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Udzieliliśmy ulg na łączną kwotę  ok. 3,6 mln zł.
 
Wprowadziliśmy także zwolnienie z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  Szacuje się, że przedsiębiorcy wniosą łącznie opłatę mniejszą o około 5 mln zł.
 
Blisko 500 osób odwiedziło punkt informacyjny w Centrum Przedsiębiorczości Smolna z pytaniami dotyczącymi tarczy antykryzysowej, działalności gospodarczej oraz dofinansowania. Od początku pandemii konsultanci Punktu Informacyjnego CPS obsłużyli ponad  2 344 osób (przedsiębiorców i osób planujących działalność gospodarczą).